Werkplekadviezen

Werkplekadviezen

Als werknemer kunt u door bijvoorbeeld stress, een verkeerde werkhouding of een tochtige werkruimte fysieke klachten ontwikkelen. U kunt hierbij denken aan hoofdpijn, nek/schouder klachten, CANS/RSI of rugklachten. Vaak zijn dit klachten waarmee men langer rond blijft lopen. Uiteindelijk kan dit tot uitval leiden en moet men zich een tijd ziekmelden. Een werknemer kan hierdoor langere tijd in de ziektewet belanden.

Arbeidsfysiotherapeut Bart Roubroeks en ergotherapeut Cathelijne Strijbosch geven werkplekadviezen. Hierbij wordt de complete werkplek in kaart gebracht, inclusief werkdruk, collegialiteit, klimaat.

Individueel werkplekadvies

Als er een individuele werknemer is die klachten krijgt door werkhouding kan Bart of Cathelijne op het bedrijf komen om gericht te adviseren. De therapeut geeft concrete adviezen per werknemer over werkhouding, indeling van uw bureau, sta houding of tiltechnieken. Indien de werkgever dit wenselijk vindt, kan er een rapport worden gemaakt met bevindingen en adviezen.

Werkplekadvies aan groepen / afdeling

Tegenwoordig is preventie steeds belangrijker voor werkgevers. Door vooraf te investeren in goede voorlichting en advies kan uitval worden voorkomen. Dit scheelt veel in kosten en zorgt voor continuïteit op een afdeling. Daarom worden er ook werkplekadviezen gegeven aan afdelingen of een heel bedrijf. Wat hierin wordt meegenomen zijn de klachten, het meubilair, de omgeving, het materiaal, de organisatie van de werkzaamheden, de werktaken, de werktijden, voorlichting en ontspanning. Op deze manier geven we een totaalbeeld van de werknemer en zijn omgeving, eventueel middels een rapportage.

Samenwerking

Om de totale gezondheid van de medewerker in kaart te kunnen brengen, werken we samen met diëtist Eefje Smits (http://www.dietistenpraktijkeefjesmits.nl) en individuele coach Jolanda Vullings (http://www.jolandavullings.nl/). Eefje geeft de aanvulling gericht op voeding, gewicht en gezond koken. Jolanda richt zich op de mentale gezondheid, omgaan met stress en burn-out preventie. Door deze samenwerking kunnen we een totaal beeld geven van de gezondheid van uw medewerkers en adviseren we hoe deze te verbeteren als dat nodig is.

Vergoeding

Sinds 2017 is er voor werknemers die aanvullend verzekerd zijn is een vergoeding door de zorgverzekering mogelijk.

Kosten / prijzen

Wij gaan als praktijk uit van de vraag die in het bedrijf speelt om op basis daarvan een passende oplossing te bieden. Daarom zetten we geen standaard lijst met prijzen hier neer, maar zullen we altijd in gesprek gaan om te bespreken wat we kunnen bieden om uw vraag te beantwoorden.

Neem voor het maken van vrijblijvend gesprek contact op met arbeidsfysiotherapeut Bart Roubroeks of ergotherapeut Cathelijne Strijbosch.

Bart Roubroeks                                              Cathelijne Strijbosch 

 

 Bart Roubroeks                                            Cathelijne Strijbosch 
 broubroeks@fysiowestsingel.nl                    info@ergowestsingel.nl

 

 

 

 

Neem contact met ons op:
077 - 398 2834