Cursus valpreventie

16 april 2018

Preview9RPOUP9Q

Binnenkort starten we  weer met een nieuwe cursus Vallen Verleden Tijd. De cursus start op 8 mei a.s. en is 2 x per week gedurende 5 weken. Het is  op dinsdag en donderdag in de judozaal in het Gasthoes van  10.30 uur tot 12.00 uur. Doel van deze cursus is om valangst te verminderen, loopvaardigheid te verbeteren en zo veilig mogelijk leren vallen.

Criteria voor deelname aan Vallen Verleden Tijd:

 • Gevallen in het afgelopen jaar.
 • Er mag geen sprake zijn van een pathologie die een verhoogd valrisico met zich meebrengt. (mensen met een hoog valrisico kun je beter individueel benaderen/behandelen)
 • Minimaal 15 minuten kunnen lopen zonder loophulpmiddel

Hieronder nog wat toelichting betreft de cursus:

Het oefentraject bestaat uit 10 lessen van 1,5 uur in een periode van 5 weken. In dit oefentraject komen een aantal zaken naar voren die naar aanleiding van de gegevens uit de literatuur een positief effect zouden moeten hebben op de valincidentie.

Er wordt gewerkt met 3 oefenvormen:

 • obstacle course: omgevingssituaties worden nagebootst waarbij hindernissen zijn ingebouwd om aanspraak te doen op de balanscontrole. Het is de bedoeling dat de hindernissen zonder struikelen of wankelen worden doorlopen. Tevens worden er bij een aantal hindernissen eisen gesteld aan de voetplaatsing.

 • Sport- en spelprogramma: is gericht op bewegen in een ruimte waarbij rekening gehouden moet worden met de overige aanwezigen, eventueel aangevuld met een opdracht.

 • Judo-programma: het doel is om de mensen beter voor te bereiden op de momenten dat men daadwerkelijk valt. Dit gebeurt door het aanleren en laten ervaren van veilige handelingen, die nodig zijn wanneer men komt te vallen.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
  Minette Keijsers, Emmy Bouten en Lida Cox
  077-3982834
   

Naar het nieuwsoverzicht