Oncologiefysiotherapie

Oncologiefysiotherapie richt zich op de behandeling van mensen met kanker, met name op de gevolgen van de ziekte zelf en van de medische behandelingen daarvoor. Denk bijvoorbeeld aan lichamelijke problemen ten gevolge van operaties, aan schade aan het bewegingsapparaat en hart en longen ten gevolge van bestraling en/of chemotherapie en aan lymfoedeem. Maar er zijn ook algemene klachten zoals pijn, moeheid, problemen met het uitvoeren van de dagelijkse bezigheden, een veranderd lichaamsbeeld of verminderde belastbaarheid. Deze algemene klachten hebben vaak een lichamelijke en geestelijke component, die elkaar beïnvloeden.

Wilt u meer informatie?
Wij bellen u terug

We onderscheiden globaal vier stadia bij de behandeling van kanker. De behandelfase, herstelfase, palliatieve fase en terminale fase. Ieder stadium is anders en dat is van belang voor de doelen die de patiënt en de fysiotherapeut samen opstellen voor de behandeling.

Van veel medische behandelingen is bekend wat de effecten kunnen zijn op de lange termijn. Deze langetermijneffecten kunnen soms jaren later pas optreden, als de behandelingen en de nacontroles allang voorbij zijn. Veel langetermijneffecten hebben hun uitwerking op het bewegingsapparaat. Het is daarbij altijd van belang om te vertellen dat u ooit behandeld bent voor kanker als u jaren later met klachten naar de fysiotherapeut gaat. De oncologiefysiotherapeut is vanuit zijn of haar specialisme goed op de hoogte van deze langetermijneffecten.

Oncologische revalidatie:

U kunt in onze praktijk terecht voor oncologische revalidatie. Wij bieden een trainingsprogramma van achttien weken aan dat erop gericht is om uw conditie, spierkracht en vaardigheden te verbeteren na een operatie, bestralingen of behandeling met chemotherapie. Het is een zorg-op-maat programma, wat betekent dat er duidelijk rekening wordt gehouden met uw mogelijkheden op dat moment.

U kunt zich opgeven via uw behandelend specialist, oncologie/mammacare verpleegkundige of via uw huisarts.

Aangesloten bij:

Fysiotherapie Netwerk Oncologie:www.fyneon.nl
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie en Oncologie: www.nvfl.nl
Interdisciplinaire Samenwerking Oncologische Zorg Zuidoost Nederland (ISOZzon)

   Fyneon-logo-home nieuwe 2016  Fyneon Isoz zon 

Maak direct een afspraak

 

 


Maak direct een afspraak met onze specialist: