Geriatrie

​De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor ouderen die te maken hebben met een complexe gezondheidsproblematiek. De therapie richt zich op beperkingen en aandoeningen van het bewegingsapparaat die zich specifiek bij ouderen manifesteren. Voorbeelden hiervan zijn onder andere artrose, reuma, osteoporose, maar ook beperkingen ten gevolge van de ziekte van Parkinson, een CVA (beroerte) en dementie. Bij ouderen komen ook vaker combinaties van verschillende aandoeningen en/of beperkingen voor. Deze gecombineerde problematiek is bij uitstek het werkterrein van de geriatriefysiotherapeut.

 

Wilt u meer informatie?
Wij bellen u terug

De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit zijn of haar specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. Hij of zij richt zich op het dagelijks bewegen van de cliënt in de eigen thuissituatie of leefomgeving, en streeft naar het behouden of vergroten van de zelfredzaamheid als belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van leven en voor participatie in de samenleving. De patiënten krijgen vooral oefentherapie, gericht op het verminderen van klachten bij het dagelijks bewegen en op het voorkomen van achteruitgang.

Tot het werk behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers.

 


Geriatriefysiotherapeute Emmy Bouten is aangesloten bij ParkinsonNet. ParkinsonNet

Actieve slide
  • Geriatrie
  • Geriatrie

Andere gebieden waarop de geriatriefysiotherapeut zich richt:

  • Bewegen voor ouderen (individueel maar ook in groepen)
  • Revalidatie na bijvoorbeeld een nieuwe heup of knie
  • Multidisciplinair overleg en samenwerking
  • Valpreventie en valtraining
  • Advisering in het algemeen
  • Advisering bij hulpmiddelen
  • Advisering bij aanpassing leefomgeving

Herkent u zich in deze situatie?

Neem dan contact op met onze

geriatriefysiotherapeute


Maak direct een afspraak met onze specialisten: